Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Bandra East Bestaat uit:

  • Henk Kappen, voorzitter
  • Jos van der Burght, penningmeester
  • Joke van Zutphen, secretaris
  • Corrie de Ruiter, sponsoradministratie
  • Dick de Ruiter, financiën sponsoradministratie
  • Maria van Duinhoven, bestuurslid

De bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Bandra East DOEN hun werk  onbezoldigd (zonder loon).

Zij ontvangen indien nodig slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten .