Missie

Onze missie is het daadwerkelijk vorm geven aan solidariteit met mensen die in India in achterstandsituaties leven door hen te ondersteunen in hun lichamelijk, sociaal en geestelijk/spiritueel welzijn.

Door financiële steun te verlenen aan projecten voor de kansarmen in India, met name aan kinderen, jongeren, zieken en achtergestelde groeperingen, ongeacht kaste of religie.

Achtergrond

We zijn begonnen als een initiatief van een paar particulieren die in de grootste en armste sloppenwijk van Mumbai (voormalig Bombay), Bandra East, vijf op straat levende kinderen wilden helpen door hun scholing te betalen.

Om dit op grotere schaal te kunnen doen, is in 1994 de Vereniging Vrienden van Bandra East opgericht. Deze vereniging is in 1997 omgezet in de stichting Vrienden van Bandra East (stichting VvBE), omdat deze besturingsvorm beter geschikt is voor grotere initiatieven.