Werkwijze

Transparant

  • We betalen zoveel mogelijk kosten direct. Zo wordt bijvoorbeeld het schoolgeld voor een gesponsord kind direct aan de betreffende school betaald.
  • Bestuursleden van de stichting hebben regelmatig contact met onze contactpersonen over de kinderen en ontvangen jaarlijks een rapport met de leerresultaten per kind.

Kleinschalig

  • Het bestuur bestaat geheel uit een overzichtelijke groep vrijwilligers.
  • Voor de beheersbaarheid en goede controle kiezen we er bewust voor om niet meer dan 500 kinderen te sponsoren en dat op een beperkt aantal locaties.

Betrouwbaar

  • We werken via een vast netwerk van lokale contactpersonen in India.
  • Aanvragen voor sponsoring worden gescreend door onze contactpersonen op de betreffende locatie, waarbij met name naar de financiële situatie en de motivatie van het kind voor school wordt gekeken.

Continuïteit

  • We zijn op zoek naar sponsoren die zich voor ten minste drie jaar willen verbinden aan het steunen van kind, zodat het kind een substantieel deel van de primary school kan doorlopen.
  • Wanneer een sponsor wegvalt, wordt het kind direct bij een andere sponsor ondergebracht of tijdelijk uit de kostenpost ‘onvoorziene kosten’ gesteund.