Ouderloos of gehandicapt kind

Voor kinderen die in een weeshuis of ander soort tehuis moeten wonen doordat ze een beperking en/of geen ouders meer hebben, geldt een hoger jaarlijks bedrag van € 125,-.

Ook hier sponsor je drie jaar om de continuïteit van de opleiding te verzekeren.