Het sponsorschap

  • Wanneer je besluit sponsor te worden van de Stichting Vrienden van Bandra East, krijg je van het betreffende kind of gezin een foto en een beschrijving van de gezinssituatie.
  • Jaarlijks ontvang je een rapportage over ‘jouw’ kind of gezin en een kerstkaart.
  • Via de Nieuwsbrief, blijf je op de hoogte van het werk van de stichting.

Projecten

De stichting Vrienden van Bandra East zoekt donateurs voor uiteenlopende projecten voor (straat)kinderen. Het gemeenschappelijke doel van al deze projecten is kansarme kinderen en jongeren te helpen bij hun ontwikkeling en hen (daarmee) uitzicht te bieden op een menswaardig bestaan.

Aanvragen voor projecten komen via ons netwerk in India binnen. Deze aanvragen dienen te zijn voorzien van gespecificeerde offertes. Alle projecten worden minimaal een of twee keer per jaar door een van onze bestuursleden bezocht om de voortgang en het resultaat te controleren. Bij dat bezoek wordt met alle contactpersonen gesproken.

Donaties van zowel particulieren als bedrijven zijn welkom. Desgewenst kunt u aangeven voor welk doel u een donatie wilt doen.