Sponsoring gezinnen

Naast individuele kinderen sponsoren we zeer arme gezinnen. Deze gezinnen leven, zelfs naar Indiase maatstaven, ver onder de armoedegrens. Zonder sponsoring is het voor deze gezinnen onmogelijk hun kinderen naar school te laten gaan.

De gezinsbijdrage voorkomt dat de kinderen moeten gaan werken om bij te dragen aan het inkomen van het gezin (kinderarbeid).

Sommige kinderen vallen alsnog ten prooi aan kinderarbeid wanneer het gezin zo arm is dat het schoolgeld nog steeds te hoog is bij reguliere sponsoring. Om de zo noodzakelijke scholing voor het kind toch te kunnen realiseren, sponsor je het hele gezin met een jaarlijks bedrag van € 240,-. Wederom geldt hierbij de toezegging van drie jaar sponsorschap.