Sponsoring kinderen

De stichting Vrienden van Bandra East maakt het financieel mogelijk om arme kinderen van 5 tot 18 jaar de school af te kunnen laten ronden. Dit doen we door sponsoren in Nederland te werven voor de kinderen uit onze doelgroep. Dit zijn kinderen uit voornamelijk sloppenwijken of van het platteland. Ons netwerk in India, dat onder meer bestaat uit schoolhoofden en onderwijzers, selecteert deze kinderen. We zien er op toe dat het geld ook voor het beoogde doel wordt gebruikt, onder meer door directe betaling van het schoolgeld aan de school. Met het geld worden ook het schooluniform en de schoolboeken betaald.

Ouderloze en gehandicapten kinderen vormen een aparte categorie. Deze kinderen hebben extra financiële ondersteuning nodig: ze wonen vaak in een pleeggezin of tehuis.

Je zorgt er met een jaarlijks bedrag van € 65,- voor dat een kind in India naar school kan gaan (schoolgeld,  leermiddelen en eventueel een eenvoudig schooluniform). Je verbindt je drie jaar aan het kind, zodat hij/zij gegarandeerd een aanzienlijk deel van de opleiding kan afronden (continuïteit).