Bedrijven

Als bedrijf wil je maatschappelijke verantwoordelijkheid graag concreet en zichtbaar maken. Een idee is om je als bedrijf te verbinden aan een goed doel. Het beïnvloedt het imago, verdiept de visie en zorgt voor een ‘wij-gevoel’.

De stichting Vrienden van Bandra East informeert bedrijven graag over de mogelijkheden een project in India te ondersteunen. Onze samenwerking kan op verschillende wijzen vormgegeven en uitgedragen worden. Stuur een e-mail naar info@vvbe.nl voor meer informatie.

Het is mogelijk daadwerkelijk iets te veranderen in de levens van kansarme kinderen in India en tegelijkertijd als bedrijf te werken aan een positieve uitstraling die zowel werknemer als klant inspireert.