Schenken

Naast sponsoren of doneren is het mogelijk een eenmalige schenking aan de stichting Vrienden van Bandra East te doen. Ook hier zijn we heel blij mee. Omdat de Belastingdienst de stichting een ANBI-status heeft toegekend, is het mogelijk je schenking deels terug te krijgen.

Nalaten

Veel mensen weten niet dat je ook bij je nalatenschap kunt denken aan goede doelen. Heb jij al een testament? Naast familie en vrienden kun je ook een goed doel opnemen in je testament. Dit heet een ‘legaat’ of ‘erfstelling’ en je kunt deze bijvoorbeeld aan Vrienden van Bandra East toewijzen. Dit kan ook met lage bedragen. Desgewenst kun je daarbij aangeven voor welk doel dit legaat bestemd is.

Het is een persoonlijke afweging. Mogelijk wil je graag denken aan een toekomstige wereld met minder sociale ongelijkheid. Wellicht spreekt het je om een van je laatste wensen te laten zijn arme kinderen in India naar school te kunnen laten gaan. Hier zijn wij je alvast erg dankbaar voor.

Periodieke gift

Giften zijn van groot belang om ook de komende jaren projecten in India te kunnen blijven steunen. Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Stichting Solidair met India, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. Ze geven óns de zekerheid om het werk te kunnen blijven doen en ú een belastingvoordeel. Dit kan door middel van een Overeenkomst periodieke gift.

Na invulling van de overeenkomst kunt u deze zenden naar:

Stichting Vrienden van Bandra East
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk

Wij vullen de overeenkomst verder in en retourneren 1 exemplaar voor uw eigen administratie.

Anbi

Vrienden van Bandra East beschikt over de ANBI-status, wat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat Stichting Vrienden van Bandra East als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift. Klik hier voor meer informatie.